Garantievoorwaarden Dynaudio

Product registration for extended warranty

Dynaudio manufactures premium class loudspeakers for the highest quality music reproduction. The materials used, manufacturing process and final assembly are focused on achieving the highest level of quality without any compromises. Warranty support, spare parts availability and customer service are of equal importance to Dynaudio as the product quality itself.

Extended Warranty

Dynaudio is introducing an extended warranty of up to 8 years total for Dynaudio Home Systems loudspeakers. By introducing the extended warranty our customers will benefit from the constantly optimized quality control process. All speakers are produced under extremely well organized conditions by highly skilled specialists in Denmark. The warranty is transferrable from the original owner as long as a copy of the original purchase invoice is provided to support and validate any warranty claim.

Registration

To apply for the extended warranty the end-user has to register his or her product including serial number and some purchase information on the Dynaudio website at www.dynaudio.com. The registration has to occur no later than 3 (three) months after the date of purchase. The registration process on the website is in English. Alternatively a paper registration form may be sent to the dealer/national distributor, who then has to register the product, should online registration in English not be possible.

Warranty Period

In general, Dynaudio warrants its passive products against defects in material or workmanship in accordance to current National Legal Warranty standard in the given country, from the date of purchase by the end-customer. If the end-customers register their products at the Dynaudio website, the warranty is extended to 96 (ninety six) months total. Dynaudio warrants its active products (i.e.: Xeo or SUB woofers) against defects in material or workmanship in accordance to current National Legal Warranty standards in the given country, from the date of purchase by the end-customer.

If the end-customers register their products at the Dynaudio website, the warranty is extended to 96 (ninety six) months total on the passive parts and 36 months total on the electronic parts. OEM, standard drivers and Automotive aftermarket consumer products are limited to 24 (twenty four) months warranty (no registration possible/necessary) against defects in material or workmanship from the date of purchase.

Dynaudio Special Edition models may be offered with a longer warranty period subject to express written agreement. The warranty period for Demo models shall be calculated from the date of purchase from the dealer and is minimum 24 months. For replacement parts supplied as part of the warranty, the warranty period shall be 24 (twenty four) months from the date of replacement. However, the warranty period shall last at minimum until the expiry date of the initial warranty period of the product.

Warranty limitations

The warranty does not extend to normal wear and tear and accidental damage nor to the goods or parts hereof, which have been subject to any alteration not authorised by Dynaudio or experimental running of the goods or a type of operation or use outside that for which the goods were designed, electrical overload, mechanical damage or misuse or to units from which the original trade mark or serial numbers have been altered, removed, or obliterated.

Wearing parts like batteries, rubber feet, accessories and similar products are not covered by warranty or extended warranty. The extended warranty is only available for products that are sold by authorized dealers within authorized countries. If products are sold by non-authorized dealers the warranty is limited to the legal minimum warranty period of the territory. The extended warranty is always linked to the country of purchase and is therefore only valid in the country of purchase.

For further information please refer to our pdfGuidelines Dynaudio Warranty.pdf

Garantievoorwaarden Focal

Garantie bedraagt in Nederland 5 jaar op alle passieve delen en 2 jaar op alle electronica.

Conditions de garantie

En cas de problème, adressez-vous à votre revendeur Focal.

La garantie pour la France sur tout matériel Focal est de 2 ans non transmissible en cas de revente, à partir de la date d'achat.

En cas de matériel défectueux, celui-ci doit être expédié à vos frais, dans son emballage d'origine auprès du revendeur, lequel contactera le Service Après Vente Focal. Notre Service Après Vente analysera le matériel et déterminera la nature de la panne. Si celui-ci est sous garantie, le matériel vous sera rendu, remplacé en "franco de port". Dans le cas contraire, un devis de réparation vous sera proposé.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un branchement incorrect (bobines mobiles brûlées par exemple...).

En dehors de la France, le matériel Focal est couvert par une garantie dont les conditions sont fixées localement par le distributeur officiel Focal de chaque pays, en accord avec les lois en vigueur sur le territoire concerné.

KEF Garantievoorwaarden

BELANGRIJK

Garanties kunnen per land verschillen. Neem voor verdere informatie hierover contact op met uw lokale distributeur. Neem in het geval van problemen a.u.b. contact op met uw meest nabije regionale kantoor, zoals hieronder vermeld.

 WAARSCHUWING

 Besteedt reparatiewerkzaamheden niet uit aan ongeautoriseerde personen. De voor het behoud van de oorspronkelijke prestatie van dit product noodzakelijke componenten, zijn alleen verkrijgbaar via door KEF geautoriseerde dealers en distributeurs. De garantie is niet langer geldig als er met de apparatuur is geknoeid of indien er foutieve onderdelen zijn geplaatst.

 Alle producten van KEF zijn met grote precisie vervaardigd en zouden jarenlang plezier moeten leveren. In het onwaarschijnlijke geval dat het toch nodig zou blijken, worden passieve KEF-producten geleverd met een garantie voor FOUTIEF MATERIAAL EN/OF VAKKUNDIGHEID voor een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De elektronica komt met een garantie voor FOUTIEF MATERIAAL EN/OF VAKKUNDIGHEID voor een periode van 1 (ÉÉN) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Opmerking: Subwoofers beschikken over passieve elementen en actieve elektronica-elementen.

 Alle garanties zijn onderhevig aan de volgende restricties:

  •  Deze garantie is alleen geldig in het land van aankoop en is enkel van toepassing op de eerste koper.
  • De apparatuur mag niet gedemonteerd, aangepast of gewijzigd zijn door personen anders dan door een door GP Acoustics GmbH geautoriseerde vertegenwoordiger.
  • De apparatuur mag niet zijn misbruikt, of gebruikt zijn in combinatie met onjuiste, ongeschikte of defecte apparatuur.
  • De apparatuur mag tijdens het vervoer geen mechanische schade of storingen geleden hebben.
  • Serienummerplaatje(s) mogen niet zijn beschadigd of verwijderd.

 SIndien service is vereist:

 Neem contact op met de dealer waarvan u de apparatuur heeft gekocht en regel met de dealer dat uw product wordt gerepareerd. Indien nodig, dan regelt uw dealer de verdere verzending naar GP Acoustics GmbH of naar een geautoriseerde distributeur als uw dealer het nodig acht dat er fabriekswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Indien u gevraagd wordt om de producten voor onderzoek en/of reparatie te retourneren, verpak deze dan zorgvuldig, het liefst in de originele verpakkingen en retourneer ze dan gefrankeerd. Indien de oorspronkelijke verpakking niet wordt gebruikt, dan kan GP Acoustics GmbH kosten in rekening brengen voor de nieuwe verpakking.

Verzend geen producten zonder dat hiervoor vooraf toestemming van de dealer, GP Acoustics GmbH of hun geautoriseerde distributeurs is verleend.

Een verzekering wordt aanbevolen, aangezien producten op kosten van de eigenaar worden geretourneerd. GP Acoustics GmbH of hun geautoriseerde distributeurs kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade tijdens het vervoer.

Indien fabriekswerkzaamheden noodzakelijk blijken, dan worden verpakkings-, verzekerings- en vrachtkosten voor de terugreis door GP Acoustics GmbH voldaan.

Het niet registreren betekent in geen enkel geval dat de garantie beperkt of ongeldig is, maar kan in het geval van servicewerkzaamheden wel voor vertraging zorgen. Deze vertraging kan ontstaan doordat onze Service afdeling niet van start mag gaan met garantiewerkzaamheden alvorens de oorspronkelijke verkoop is geverifieerd.

KEF producten worden gedekt voor garantiereparaties volgens de bepalingen van deze garantie in het land van aankoop. De eigenaar is verantwoordelijk voor reparatiekosten in een ander land als het aankoopland. Deze garantie moet worden beschouwd als een extra garantie, en doet in geen enkel geval afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

Garantievoorwaarden Naim

Uw garantie (twee jaar)
Deze garantie geldt uitsluitend voor aankopen in de Benelux en hierop is Nederlands recht van toepassing. De wettelijke consumentenrechten krachtens het land waar het product is aangeschaft recht zullen niet nadelig door enige bepaling in deze garantievoorwaarden worden beïnvloed.
Voor alle Naim Audio-producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar op onderdelen en arbeid, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

1. Wat valt er onder de garantie?

Indien een Naim Audio-product tijdens normaal thuisgebruik defect raakt als gevolg van een materiaal- of fabricagefout zal Naim Audio het product naar eigen goeddunken (en onder de hierin vermelde voorwaarden) kosteloos afstellen, aanpassen, repareren of vervangen indien het binnen een redelijke periode gedurende de garantietermijn naar het adres van Latham Audio (zie onder) is teruggezonden. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en omvat de kosten van de onderdelen en arbeid die zijn vereist om een dergelijke materiaal- of fabricagefout te herstellen, mits u de verkoper of Latham Audio hierover binnen twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum heeft geïnformeerd.

2. Wat valt er niet onder de garantie?

Onder deze garantie valt NIET:
- a) schade aan een Naim Audio-product die ontstaat terwijl dit in handen is van een vervoersbedrijf, verkoper of consument en niet het gevolg is van materiaal- of fabricagefouten;
- b) schade aan een Naim Audio-product als gevolg van normale slijtage;
- c) schade of defecten als gevolg van afwijkend of onredelijk gebruik (inclusief reparaties of wijzigingen aan producten door anderen dan Naim Audio of een aangewezen reparatiebedrijf);
- d) schade, defecten, verslechtering, storingen of het niet voldoen aan specificaties door:
(i) ongevallen, natuurrampen, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid of ongeautoriseerde productwijzigingen,
(ii) onjuiste installatie, verwijdering of onderhoud, of het niet opvolgen van de bijgeleverde aanwijzingen,
(iii) (poging tot) reparatie door iemand die daartoe niet door Naim Audio is aangewezen,
(iv) verzending van het product (claims indienen bij uw verkoper, welke ze vervolgens bij het vervoersbedrijf zal neerleggen)
(v) enige andere oorzaak dan een materiaal- of fabricagefout;
- e) reiniging, eerste afstelling, controles waarbij geen fouten worden geconstateerd, of onkosten bij de installatie van het product;
- f) producten waarvan het serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

3. Wat onderneemt/vergoedt Naim Audio indien uw claim onder de garantie valt?

Naim Audio vergoedt alle onderdelen en arbeid die onder deze garantie vallen.
Alle verzendkosten voor terugzending van het product naar Naim Audio of uw verkoper komen voor uw rekening. Indien de vereiste reparaties echter onder deze garantie vallen, vergoedt Latham Audio de terugzending naar alle bestemmingen binnen de Benelux. U
dient bij iedere garantieservice de oorspronkelijke, gedateerde aankoopbon of een ander aankoopbewijs te overleggen.
Bewaar een kopie van de aankoopbon om de aanschafdatum van het product te kunnen vaststellen.

4. Extra - [optionele] beperkte driejarige garantieverlenging

Op voorwaarde dat wij binnen dertig dagen na aankoop OFWEL uw volledig ingevulde registratiekaart ontvangen OF u het productregistratieformulier op onze website invult, komt u (de oorspronkelijke koper) in aanmerking voor onze driejarige garantieverlenging.
Deze garantieverlenging geldt uitsluitend voor de onderdelen (exclusief vervoer en onderdelen cd-/dvd-lasers en harde schijven) en, behalve voorzover in deze paragraaf 4 anders aangegeven, onder de hierin vermelde voorwaarden.
De garantieverlenging wordt uitsluitend aan de oorspronkelijke koper van een Naim Audio-product aangeboden en uitsluitend indien er binnen dertig (30) dagen na de oorspronkelijke aankoop van het product een geldige ingevulde registratiekaart naar Latham Audio is geretourneerd of indien u het productregistratieformulier op onze website heeft ingevuld.
Latham Audio vergoedt alle onderdelen die onder de garantieverlenging vallen (exclusief vervoer en onderdelen cd-/dvd-lasers en harde schijven). Alle arbeidskosten komen voor uw rekening.
Verzendkosten zijn van toepassing zoals in paragraaf 3 uiteengezet.

5. Hoe komt u voor garantie in aanmerking?

Indien er naar uw mening een productreparatie is vereist, dient u contact op te nemen met de oorspronkelijke verkoper. Deze vertelt u hoe u het product dient te verpakken indien het naar de winkel dient te worden teruggezonden. Het product dient in de oorspronkelijke verpakking te worden verpakt (inclusief specifieke vervoersbeveiliging). Eenvoudige storingen kunnen vaak door uw verkoper worden verholpen. Stuur uw product niet naar Latham Audio op zonder overleg met uw verkoper of zonder toestemming van Latham Audio.
Maak bij retourzendingen gebruik van een erkend vervoersbedrijf en verstuur het product NIET per post. Latham Audio is niet aansprakelijk voor het product terwijl dit onderweg is naar de verkoper of Latham Audio in Alphen.
Vergeet niet om producten tijdens retourzendingen te verzekeren.

6. Aansprakelijkheid

Niets in deze garantiebepalingen mag worden geïnterpreteerd als uitdrukkelijke of impliciete garantie ten aanzien van de toekomstige werking van enig Naim Audio-product (inclusief producten of vervangen producten die uit hoofde van deze garantie door Naim Audio zijn afgesteld, aangepast, gerepareerd of vervangen).
De voorwaarden van de [optionele] beperkte driejarige garantieverlenging staan geheel los van en zijn niet van toepassing op de voorwaarden van de beperkte tweejarige garantie, en de hierin vermelde voorwaarden dienen dienovereenkomstig te worden gelezen.

Social media

Contact info

Markt 17,6191 JH, Beek

045-123456


NL81 INGB 0006 1497 20


kvk: 57617643